Privacverklaring

Drs. T Project Management & Consultancy (hierna verkort beschreven als “Drs. T”) – K.v.K. 71984046 – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stevin Treurniet is de Functionaris Gegevensbescherming van Drs. T.  Hij is te bereiken via s@drs-t.nl.

Persoonsgegevens
Drs. T verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Drs. T verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van commerciële relaties met klanten
  • Het begrijpen van de wensen en voorkeuren van klanten
  • Het beantwoorden van de vragen van een klant en het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. een klant
  • Het voldoen aan wettelijke vereisten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
We bewaren deze gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is, u kunt te allen tijde vragen om verwijdering van deze gegevens via s@drs.-t.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Drs. T deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een bepaalde opdracht en in overleg met u als klant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drs. T gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren, door dit in uw browser uit te schakelen.

Drs. T maakt gebruik van Google Analytics alleen om de bezoekersaantallen te registreren, maar niet voor commerciële doeleinden. De IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s@drs.-t.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drs. T neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met s@drs.-t.nl.

Drs. T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Drs. T verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.